Őrült szerda! -20% a lábbelikre kóddal: CRAZY
Kattints!

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWY ZWROT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ”

  1. Regulamin promocji „Darmowy Zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej” (dalej: „Promocja”) dotyczy wyłącznie Towarów zwracanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, które uprzednio zostały Klientowi dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybranie przez Klienta przy zakupie Towarów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  2. Darmowego zwrotu można dokonać tylko raz w ramach wszystkich Towarów zakupionych w ramach danego zamówienia. Koszt każdego następnego zwrotu danego Towaru w ramach tego samego, wcześniej złożonego zamówienia pokrywa Klient. Uwaga: aby zwrot był darmowy, musi być dokonany poprzez usługę Poczty Polskiej: eZwrot. Rekomendowane formy zwrotu danego Towaru to:
  3. Promocja obowiązuje od dnia 11.05.2018r. od godziny 15:30. do dnia jej odwołania.(Promocja zakończyła się dnia 24.07.2020 o godzinie 12:00)
  4. W wypadku wątpliwości wszelkie prosimy składać poprzez e-mail do Biura Obsługi Klienta na adres: info@born2be.pl lub na chat dostępny na naszej stronie.
  5. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
  6. Promocja „Darmowy zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej" łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie born2be.pl.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu sklepu internetowego born2be.pl, który dostępny jest pod adresem https://born2be.pl/regulamin-sklepu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.
Regulamin promocji „Darmowy Zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej” („Promocja”) dotyczy wyłącznie Towarów zwracanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, które uprzednio zostały Państwu dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wybranie przez Państwa przy zakupie Towarów dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Segítségre van szüksége?
Keresse fel GYIK oldalunkat. Ott megtalálja az ügyfélszolgálat telefonszámát.
GYIK oldalra
Keressen minket
© 2024 Born2be. Minden jog fenntartva.